Bo najważniejsze są dzieci!
array

Komu pomagaliśmy w 2018 roku?

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mój Dom w Ornecie przy ul. Dworcowej 8
  • Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny "Promyk" w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Góreckiego 7
  • Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku przy ul. Mościckiego 27
  • Rodzinny Dom Dziecka "Tęcza" w Warszawie
  • Ubogie rodziny z Podlasia, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego oraz z Warszawy

zobacz więcej

Odwiedź nas na naszym profilu