Wybierz prezent

Do kiedy zbieramy prezenty?

Prezenty dla dzieci z woj. świętokrzyskiego (miejscowości Barycz i Końskie) zbieramy do 2 go grudnia włącznie.
Prezenty dla dzieci z Domaszkowa i Lidzbarka Warmińskiego do 9go grudnia włącznie.
Prezenty dla dzieci z Ornety, Warszawy oraz z Podlasia (Stare Kostry, Wyszonki Wypychy, Wyszonki Błonie, Wyszonki Kościelne) do 12go grudnia włącznie.
Z uwagi na zaplanowane już transporty są to daty nieprzekraczalne.