Wybierz prezent

Komu pomagaliśmy w tym roku?

Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy jest drugim domem dla 28-ga dzieci i młodzieży, w wieku 8-24 lata. Wszyscy podopieczni mierzą się z niepełnosprawnościami, w tym ponad połowa uczniów boryka się z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, są także dzieci ze spektrum autyzmu i ze sprężeniami ruchowymi.
Większość podopiecznych mieszka w Internacie z uwagi na niedostateczne dla ich rozwoju warunki w domach rodzinnych, niewydolność opiekuńczą rodzin, czy też zbyt odległe od szkoły miejsce zamieszkania.
Dzieci, poza całodobową pełną opieką i wyżywieniem, otrzymują wsparcie emocjonalne oraz pomoc w nauce i czynnościach samoobsługowych. Internat wyposażony jest w kilka pracowni, w tym: ceramiczną, stolarnię i do nauki gotowania. Okazjonalnie dzieci wyjeżdżają do kina, na basen i krótkie wycieczki. Co roku kilku wychowanków bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym.
Dzieci czują się bardzo związane z miejscem i wychowawcami. Często nie chcą wracać na weekend, czy nawet święta, do domu.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, od marca b.r. Internat działał w systemie zmianowym. Połowa dzieci przebywała w nim przez tydzień, po czym na tydzień jechała do domu, robiąc miejsce drugiej połowie. Od listopada Internat pozostaję zamknięty.

Adres ośrodka:
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy
Barycz 64
26-200 Barycz, woj. świętokrzyskie

Naszym celem było zebranie, poprzez zbiórkę na Pomagam.pl, 2 800 zł.
Dzięki Wam udało się znacznie więcej - aż 6 600 zł!

A to nie wszystko.
Dodatkowe 3 500 zł przekazała Fundacja Koźmińskich. Fundusze zostały zebrane podczas oddzielnej zbiórki na rzecz Internatu, prowadzonej wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Co kupiliśmy dla dzieci z Baryczy?
• wielofunkcyjny stół do gier (piłkarzyki, bilard, tenis stołowy i air hockey),
• matę wifi z grami, tańcami, jogą,
• konsolę do gier video z podłączeniem do tv,
• bogaty zestaw materiałów plastycznych,
• dwa 42 cal. TV.

Dodatkowo Internat otrzymał wiele darów bezpośrednio od darczyńców, w tym: gry, puzzle, materiały plastyczne, a także nowe grzejniki, które doskonale wpisały się w trwający remont budynku oraz jeszcze jeden odbiornik TV.

Dodatkowe środki przekazane przez Fundację Koźmińskich zostaną spożytkowane na wycieczki dla dzieci.


Drugim ośrodkiem, który objęliśmy wsparciem w 2020 r., był Dom Dziecka w Domaszkowie, od 1. stycznia 2021 r. przekształcony w placówki nr 1 i nr 2.
W ośrodkach wychowuje się ponad 20-ro dzieci, wieku od 9 do 18 lat. Wychowankowie pochodzą z różnych środowisk. Nierzadko trafiają tu z bagażem bardzo negatywnych doświadczeń. Trudno im zaakceptować sytuację w jakiej się znalazły i poradzić sobie z tęsknotą za domem. Zakres pomocy, na jaką mogą liczyć dzieci, obejmuje opiekę specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, psychiatra), pomoc medyczną, a także korepetycje szkolne.
Od listopada b.r., z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, wszystkie dzieci przebywają wyłącznie w placówkach.

Adres placówki:
Dom Dziecka
Ul. Międzyleska 15
57-522 Domaszków, woj. dolnośląskie

Naszym celem była kwota 6 080 zł, jednak Wasz odzew był niesamowity i ostatecznie zbiórka zakończyła się wynikiem 11 515 zł!
Ponownie wsparła nas Fundacja Koźmińskich, która prowadząc własną zbiórkę na rzecz dzieci z Domaszkowa, przelała w sumie, na konta obu placówek, dodatkowe 3 500 złotych.
Ponadto, pracownicy firmy Siemens oraz zarząd firmy przekazali placówkom środki na zakup 6 tabletów, w intencji wykorzystania ich podczas nauki zdalnej.
Bardzo dziękujemy!

Co kupiliśmy dla dzieci z Domaszkowa?
• wyposażenie siłowni tj.: atlas, 2 ławeczki, bieżnię, 2 sztangi, zestaw mat, piłek, handelków, drążków do podciągania i do pompek, bogaty zestaw sprzętu fitness.
• zestawy kosmetyków i drobnego agd (szczoteczki i golarki) dla wszystkich wychowanków.

Dodatkowe fundusze przekazane przez Fundację Koźmińskich oraz wolne środki, które pozostały ze zbiórki na Pomagam.pl, w kwocie 2069,91 zł, zostaną przeznaczone na potrzeby edukacyjne wychowanków.


Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny „Promyk” był trzecim ośrodkiem jaki wspomagaliśmy w 2020 r. Jest to jedyna placówka w Lidzbarku Warmińskim realizującą zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Ośrodek wspiera dzieci szkolne, z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, zagrożonych alkoholizmem i ubóstwem. Obecnie ma 30-oro podopiecznych.
Świetlica działa w dni powszednie w godzinach 15:00-19:00. Dzieci korzystają tu z zajęć wyrównawczych, muzycznych, plastycznych i sportowych. Realizowany jest program rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji. Podopieczni dostają uwagę i opiekę, wzmacniają samoocenę, która często jest zaniżona. Uczą się jak odreagowywać napięcia, kończyć rozpoczęte prace, jak współpracować i działać na rzecz grupy, a także jak dążyć do zamierzonego celu.
Świetlicę prowadzi organizacja non-profit - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi. Środki na prowadzenie „Promyka” pozyskiwane są m.in. z konkursów dla ngo. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego, Urzędu Wojewódzkiego i prywatnych sponsorów świetlica jest w stanie zapewnić dzieciom także posiłek.

„Promyk” działa już 30 lat, a od kilku miesięcy jest w nowej lokalizacji – dzieci mogą korzystać z przyjaznej, nowoczesnej sali w budynku Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Adres ośrodka:
Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny „Promyk”
ul. Konstytucji 3 Maja 14 A/16 A
11-100 Lidzbark Warmiński

Celem naszej zbiórki było 7 000 zł, ale i tu przekroczyliśmy granicę i ostatecznie, dzięki Waszemu niesamowitemu wsparciu, zebraliśmy 9 131 zł.
Fundacja Koźmińskich dodatkowo zasiliła konto „Promyka” kwotą 3 500 złotych. Środki pochodziły z oddzielnej zbiórki na rzecz świetlicy, prowadzonej wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego.
Bardzo dziękujemy!

Co kupiliśmy dla dzieci z Lidzbarka Warmińskiego?
• 2 rozkładane stoły konferencyjne,
• 10 krzeseł Loop Leg,
• laptop, myszkę i głośnik JBL.

Ponadto, jedna z darczyńców przekazała ośrodkowi stół do piłkarzyków.
Dodatkowe fundusze od Fundacji Koźmińskich, w kwocie 3 500 zł, oraz pozostałe wolne środki pochodzące ze zbiórki na Pomagam.pl, w wysokości 2 712,01 zł, zostaną przeznaczone na wycieczki dla dzieci.