Wybierz prezent

Komu pomagaliśmy w 2018 roku

W ramach Akcji 2018 kontynuowaliśmy naszą świąteczną pomoc dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku oraz z Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim.
Placówka w Ornecie jest domem dla dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Nieliczni wychowankowie zostają po uzyskaniu pełnoletności. Większość podopiecznych ośrodka pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych: rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie lub są ich pozbawieni, rzadko odwiedzają dzieci lub się z nimi kontaktują. Zakres pomocy na jaką mogą liczyć dzieci obejmuje: opiekę specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, psychiatra), pomoc medyczną (lekarz rodzinny, dentysta, ortodonta i inni), a także korepetycje szkolne. Dzieci korzystają także z zajęć dodatkowych w Miejskim Domu Kultury i na terenie OSiR w Ornecie. „Mój Dom” wspierają również panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizując zajęcia kulinarne i wycieczki.

Świetlica „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim pomaga dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i ubóstwem. Działa w dni powszednie w godzinach 15:00–19:00. Dzieci korzystają tu z zajęć: muzycznych, plastycznych, sportowych, pedagogiki zabawy i socjoterapeutycznych. Realizowany jest program rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji. W „Promyku” dzieci dostają uwagę i opiekę, wzmacniają samoocenę, która często jest zaniżona. Dzieci uczą się współpracy i działania na rzecz grupy, jak odreagowywać napięcia, i kończyć rozpoczęte prace, a także działania nakierowanego na osiągnięcie zamierzonego celu.

Tak jak w latach ubiegłych swoje wymarzone prezenty otrzymało także 50-oro dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku. O ich zakup i transport zadbali pracownicy firmy Equinix z Warszawy.

Akcja po raz pierwszy wspierała dzieci z Rodzinnego Dom Dziecka „Tęcza” w Warszawie oraz niektórych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w woj. świętokrzyskim.
„Tęcza” zajmuje duże mieszkanie w Warszawie i jest domem dla kilkorga dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawuje 6-ciu wychowawców, którzy starają się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stworzyć im jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju, zbliżone do warunków rodzinnych.
Ośrodek w Baryczy został zgłoszony do Akcji przez Fundację Pomocy Chrześcijańskiej, z którą współdziałamy od lat. Konkretne dzieci z Ośrodka zostały wybrane przez wychowawców. Nasi marzyciele pochodzą z rodzin o niskim statucie materialnym, wielodzietnych lub z trudnościami w adaptacji. Niektóre z dzieci mieszkają w internacie przy ośrodku. Wszystkie zgłoszone dzieci borykają się z upośledzeniami w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Jak co roku wspieraliśmy także rodziny ubogie, pozostające pod opieką Fundacji Pomocy Chrześcijańskiej Barycz i zgłoszone przez osoby prywatne, w tym przede wszystkim przez Darię Mejnartowicz. W tej edycji było to ponad 10 rodzin z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
Na końcu musimy wspomnieć o niesamowitej hojności i pomocy, z jaką spotkaliśmy się w ramach Akcji, a która tak spontanicznie i niezwykle szybko pojawiła się w reakcji na nasz apel o dodatkowe fundusze dla 7letniego niewidomego Adriana z Warszawy. Zbiórka środków na zakup pomocy edukacyjnych dla chłopca, założona na jednym z serwisów fundraisingowych, przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwotny cel 3500 złotych, został przekroczony wielokrotnie i dzięki hojności ponad 150 osób oraz wzmożonej aktywności wielu sympatyków Akcji, którzy niestrudzenie promowali zbiórkę, udało się, w niespełna 5 dni, zebrać 13 920,91 zł. Większość pomocy dla Adriana została już zakupiona i przekazana rodzinie chłopca. Zakup najważniejszej i najdroższej z nich – maszyny brajlowskiej do nauki języka brajla – z uwagi na bardzo długi czas oczekiwania na sprowadzenie z USA zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych 8 m-cy. O szczegółach informujemy na bieżąco na FB Akcji.