Wybierz prezent

Komu pomagamy w tym roku?

Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy jest drugim domem dla 28-ga dzieci i młodzieży, w wieku 8-24 lata. Wszyscy podopieczni mierzą się z niepełnosprawnościami, w tym ponad połowa uczniów boryka się z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, są także dzieci ze spektrum autyzmu i ze sprężeniami ruchowymi.
Większość podopiecznych mieszka w Internacie z uwagi na niedostateczne dla ich rozwoju warunki w domach rodzinnych, niewydolność opiekuńczą rodzin, czy też zbyt odległe od szkoły miejsce zamieszkania.
Dzieci, poza całodobową pełną opieką i wyżywieniem, otrzymują wsparcie emocjonalne oraz pomoc w nauce i czynnościach samoobsługowych. Internat wyposażony jest w kilka pracowni, w tym: ceramiczną, stolarnię i do nauki gotowania. Okazjonalnie dzieci wyjeżdżają do kina, na basen i krótkie wycieczki. Co roku kilku wychowanków bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym.
Dzieci czują się bardzo związane z miejscem i wychowawcami. Często nie chcą wracać na weekend, czy nawet święta, do domu.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, od marca b.r. Internat działał w systemie zmianowym. Połowa dzieci przebywała w nim przez tydzień, po czym na tydzień jechała do domu, robiąc miejsce drugiej połowie. Od listopada Internat pozostaję zamknięty.

Co chcemy kupić dla dzieci z Baryczy?
• wielofunkcyjny stół do gier (piłkarzyki, bilard, tenis stołowy i air hockey),
• matę wifi z grami, tańcami, jogą,
• konsolę do gier video z podłączeniem do tv,
• nowe gry planszowe, puzzle, klocki,
• bogaty zestaw materiałów plastycznych.

Cel zbiórki to 2 800 zł.
Zobacz zbiórkę

Adres ośrodka:
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy
Barycz 64
26-200 Barycz, woj. świętokrzyskie


W Domu Dziecka w Domaszkowie wychowuje się 24-ro dzieci, wieku od 9 do 18 lat. Wychowankowie pochodzą z różnych środowisk. Nierzadko trafiają tu z bagażem bardzo negatywnych doświadczeń. Trudno im zaakceptować sytuację w jakiej się znalazły i poradzić sobie z tęsknotą za domem. Zakres pomocy, na jaką mogą liczyć dzieci, obejmuje opiekę specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, psychiatra), pomoc medyczną, a także korepetycje szkolne.
Od listopada b.r., z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, wszystkie dzieci przebywają wyłącznie w placówce bądź na jej terenie. Prawdopodobnie większość z nich pozostanie w ośrodku także na święta.

Co chcemy kupić dla dzieci z Domaszkowa?
• wyposażenie siłowni,
• zestawy kosmetyków,
• konsolę xbox i pady.

Cel zbiórki to 6 080 zł.
Zobacz zbiórkę

Adres placówki:
Dom Dziecka
Ul. Międzyleska 15
57-522 Domaszków, woj. dolnośląskie


Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny „Promyk” jest jedyną placówką w Lidzbarku Warmińskim realizującą zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Ośrodek wspiera dzieci szkolne, z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, zagrożonych alkoholizmem i ubóstwem. Obecnie ma 30-oro podopiecznych.
Świetlica działa w dni powszednie w godzinach 15:00-19:00. Dzieci korzystają tu z zajęć wyrównawczych, muzycznych, plastycznych i sportowych. Realizowany jest program rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji. Podopieczni dostają uwagę i opiekę, wzmacniają samoocenę, która często jest zaniżona. Uczą się jak odreagowywać napięcia, kończyć rozpoczęte prace, jak współpracować i działać na rzecz grupy, a także jak dążyć do zamierzonego celu.
Świetlicę prowadzi organizacja non-profit - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi. Środki na prowadzenie „Promyka” pozyskiwane są m.in. z konkursów dla ngo. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego, Urzędu Wojewódzkiego i prywatnych sponsorów świetlica jest w stanie zapewnić dzieciom także posiłek.

„Promyk” działa już 30 lat, a od kilku miesięcy jest w nowej lokalizacji – dzieci mogą korzystać z przyjaznej, nowoczesnej sali w budynku Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Co chcemy kupić dla dzieci z Lidzbarka Warmińskiego?
• 2 stoły konferencyjne rozkładane (160 x 80 cm),
• 12 krzeseł składanych (Loop Leg),
• stół do piłkarzyków (Trambambula),
• laptop, myszkę, głośnik JBL.

Cel zbiórki to 7 000 zł.
Zobacz zbiórkę

Adres ośrodka:
Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny „Promyk”
ul. Konstytucji 3 Maja 14 A/16 A
11-100 Lidzbark Warmiński

Wszystkie dodatkowe fundusze, zebrane ponad cele zbiórek, zostaną w 100% przeznaczone na zakup innych pomocy dla dzieci lub wyposażenia placówek, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od dyrekcji.