Podziękowania

Pragniemy podziękować absolutnie Wszystkim Mikołajom, sympatykom i wolontariuszom Akcji za bezinteresowne wsparcie i otwarte serca! Państwa odzew na nasz apel o fundusze, w tym Covidowym czasie, był doprawdy niesamowity! Udało się nam zrealizować wszystkie postawione cele i znacznie więcej.

Specjalne podziękowania kierujemy do kadry administracyjnej i naukowej, studentów i absolwentów oraz przyjaciół Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Państwa zaangażowanie i ogromne serce jakie dajecie Akcji co roku, od wielu już lat, są jak wiatr w żagle. Dzieciaki zawsze mogą na Was liczyć. Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy pracownikom i zarządowi firmy Siemens za przekazanie środków na zakup 6 tabletów do nauki zdalnej, dla dzieci z DD w Domaszkowie. Wiemy, że ten wspaniały gest będzie miał ciąg dalszy w formie udzielania dzieciom korepetycji on-line przez pracowników firmy. Bardzo dziękujemy!

Fantastyczne wsparcie zbiórka uzyskała także od pracowników i społeczności firmy Smartney, a także od dzieci i rodziców ze SP nr 306 w Warszawie, z przedszkola przy SP 357 i ze SP 357 także w Warszawie oraz z ZSP w Lesznowoli. Bardzo, bardzo dziękujemy!

I na końcu pragniemy podziękować naszemu wieloletniemu partnerowi Michałowi Gorajkowi i jego zespołowi z Agencji 4-o-clock za wsparcie techniczne www Akcji, a także pani Marzenie Jaworskiej oraz innym policjantom i pracownikom Komisariatu w Bystrzycy Kłodzkiej, za własną zbiórkę na rzecz dzieci z DD w Domaszkowie oraz za nieocenioną pomoc przy organizacji, zakupie i transporcie indywidualnych prezentów dla dzieci z tej placówki.

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa wrażliwość na dziecięce potrzeby odciśnie swój ślad i pozytywnie zaważy na codzienności tych dzieci, wspomoże ich rozwój, proces edukacji i szeroko pojęte zdrowie.

Z całego serca DZIĘKUJEMY!

 

 

Podziękowania z Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim.

Kadra i wychowankowie Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim dziękują za przekazanie dzieciom z naszej świetlicy prezentu w formie darowizny rzeczowej i kwoty pieniężnej oraz za wielkie zaangażowanie w Akcję Wymarzony Prezent.
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za zainteresowanie, chęć pomocy, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolą, życzymy Państwu wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych i zawodowych zamierzeń.
Serdecznie wyrazy podziękowania składają kadra wraz z wychowankami.

 

Podziękowania z Domu Dziecka w Domaszkowie

Dyrektor i Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkowie przekazują serdecznie podziękowania za spełnienie marzeń naszych wychowanków podczas Akcji Wymarzony Prezent.
Pięknie dziękujemy za wspaniałe wyposażenie siłowni, która pozwoli na spędzanie aktywnie wolnego czasu, zwłaszcza w tych ciężkich czasach pandemii.
Życzymy Państwu wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały 2021 rok.
Dyrektor
mgr Monika Bielska

 

Podziękowanie od dyrekcji Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy

Podziękowanie
Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
Dziękujemy serdecznie za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra. Dziękujemy za zorganizowanie zbiórki internetowej w ramach Akcji Wymarzony Prezent, której celem było wsparcie podopiecznych internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.
Dziękujemy.