Wybierz prezent

Dlaczego prosimy o Twoją pomoc?

  • 1. Ponieważ to bardzo ważne, aby budować godność dzieci wychowujących się w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieci niepełnosprawnych i z rodzin niewydolnych opiekuńczo.
    
  • 2. Ponieważ sytuacja tych dzieci w covidowej rzeczywistości jest jeszcze bardziej skomplikowana i najeżona nowymi wyzwaniami.
    
  • 3. Ponieważ możesz pomóc, ofiarowując nawet małą kwotę.
    
  • 4. Ponieważ masz moc aby promować Akcję Wymarzony Prezent, rozsyłając informację o niej do swoich znajomych, rodziny, kolegów z pracy.