Wybierz prezent

Komu pomagamy w tym roku?

Kilka słów o "naszych podopiecznych":

Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny Promyk w Lidzbarku Warmińskim jest wyjątkowym miejscem dla 30-ga dzieci i młodzieży, w wieku 4-18 lat. Promyk wspiera dzieci szkolne z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, zagrożonych alkoholizmem i ubóstwem. Działa w dni powszednie w godzinach 15:30-18:30. Dzieci korzystają tu z zajęć: muzycznych, plastycznych, sportowych, pedagogiki zabawy i socjoterapeutycznych. Realizowany jest program rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji. W „Promyku” dzieci dostają uwagę i opiekę, wzmacniają samoocenę, która często jest zaniżona. Uczą się odreagowywać napięcia, kończyć rozpoczęte prace, jak współpracować i działać na rzecz grupy, a także jak dążyć do zamierzonego celu.
Jakie są potrzeby ośrodka?

Fundusze na zakup prostych posiłków dla 30ga podopiecznych świetlicy, na cały 2023 rok. Dzieci bardzo często przychodzą do Promyka głodne!
Drugą potrzebą, także bardzo ważną, są fundusze na chociaż 1 wycieczkę dla dzieci. Dzieciaki marzą o parku trampolin lub o kinie. Panie z Promyka chciałyby je zabrać do teatru.

W sumie pragniemy zebrać kwotę 15 000 zł.

Jak te fundusze chcemy wydać?
  • 12 000 zł na wyżywienie dzieci
  • 3 000 zł na wycieczkę
Pomagam teraz!

Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia, czy będzie to pomoc rzeczowa, finansowa czy też rekomendacja Akcji!
Dziękujemy!

Adres ośrodka:
Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim
ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A
11-100 Lidzbark Warmiński


Dzieci z Buczy i Iripenia i z rodzin uchodźczych z południa i wschodu Ukrainy. Przyłączamy się tutaj do zbiórki prowadzonej przez Pawła i Anastasiię Hałupków. To małżeństwo od marca b.r. niestrudzenie, zupełnie prywatnie, jeździ do Ukrainy z pomocą humanitarną. Byli już na ponad 10 takich wyjazdach. Doskonale znają realia i potrzeby. Mają pomoc wolontariuszy na miejscu.

Jaki jest cel?
18 000 zł na 500 paczek świątecznych dla 500. dzieci

Pomagam teraz!

Zbieramy także rzeczy, które będą dołączane do paczek:
  • nowe ubrania dla dzieci w wieku 0-14 lat
  • pieluszki, chusteczki i słoiczki dla maluszków
  • zabawki wszelakie, przytulaki, sprzęt sportowy dla dzieci

Termin zbiórki darów to 20 grudnia!
Termin transportu do UA to 27 grudnia.

Rzeczy można przesyłać na 2 adresy:
Paweł Hałupka
Długie Nowe
64-100 Leszno

lub

Karol Stojek
Druk-Intro S.A.
Ul. Świętokrzyska 32
88-100 Inowrocław

Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia, czy będzie to pomoc rzeczowa, finansowa czy też rekomendacja Akcji!
Dziękujemy!