Gwiazdka 2017 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom w Ornecie

 Gwiazdka 2017 w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym "Promyk" w Lidzbarku Warmińskim

 Gwiadka 2017 w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku

 Gwiazdka 2017 u rodzin w: Końskim, Kostrach Starych, Wyszonkach-Wypychach, Wysokim Mazowieckim (podlaskie)

 Gwiazdka 2017 u rodzin w Warszawie

 Gwiazdka 2016 w Antokolskim Domu Dziecka w Wilnie i u rodzin z okolic Wilna.

 Gwiazdka 2016 w Domu Niewidomego Dziecka w Warszawie.

 Gwiazdka 2016 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom w Ornecie.

 Gwiazdka 2016 w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym "Promyk" w Lidzbarku Warmińskim.

 Gwiazdka 2016 w Rodzinnym Domu Dziecka w Gdańsku.

 Gwiazdka 2016 u rodzin w Kostrach Starych i Wyszonkach-Wypychach (podlaskie).

 Gwiazdka 2016 u rodzin w Nieświniu i Modliszewicach (świętokrzyskie).

 Gwiazdka 2016 u rodzin w Warszawie.

 Biblioteka książek w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku.

 Gwiazdka 2015 w Kostrach Starych.

Gwiazdka 2015 w Lidzbarku Warmińskim.

Gwiazdka 2015 w Łbiskach.

Gwiazdka 2015 w Warszawie.

Gwiazdka 2015 w Onercie.

Gwiazdka 2015 w Płocku.

Gwiazdka 2014 w Gdyni.

Gwiazdka 2014 w Kostrach Starych.

Gwiazdka 2014 w Lidzbarku Warmińskim.

Gwiazdka 2014 w Nieświniu.

Gwiazdka 2014 w Warszawie.

Gwiazdka 2014 w Onercie.

Gwiazdka 2014 w Orzyszu.

Gwiazdka 2014 w Płocku.

Gwiazdka 2014 w Szczecinie.

Gwiazdka 2013 w Białowieży.

Gwiazdka 2013 w Kostrach Starych.

Gwiazdka 2013 w Kozienicach.

Gwiazdka 2013 w Lidzbarku Warmińskim.

Gwiazdka 2013 w Warszawie.

Gwiazdka 2013 w Onercie.

Gwiazdka 2013 w Suwałkach.

Gwiazdka 2013 w Szczecinie.

2013 - Swięta Wielkanocne we wsi Stare Kostry i Białowieży.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

2012 - Listy dzieci.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z Domu Dziecka w Puławach.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z Domu Dziecka w Kozienicach.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z ubogich rodzin w Nieświniu, Giełzowie i Baryczy.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Lidzbarku Warmińskim.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z Ośrodka w Ornecie.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywanie prezentów dzieciom z ubogich rodzin ze wsi podlaskich - Stare Kostry oraz Wyliny Ruś.

2012 - Wigilie 2012 i spotkania świąteczne z przekazywaniem prezentów dzieciom z Warszawy

2011 - Wigilie 2011 i spotkania świąteczne z przekazywania prezentów w domach siedmiu ubogich rodzin z województwa świętokrzyskiego

2011 - Spotkanie świąteczne 2011 w Ośrodku Terapeutycznym "Promyk" w Lidzbarku Warmińskim

2011 - Wigilia 2011 w Domu Dziecka przy ul. Partyzantów w Puławach

2011 - Wigilia 2011 w Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego w Kozienicach

2011 - Wigilia 2011 w Domu Dziecka przy ul. Parkowej w Białowieży

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003