Listę wymarzonych prezentów dzieci, objętych Akcją 2019, podamy w listopadzie. Zapraszamy